20. maaliskuuta 2015

Sofian Matkassa: Marjukka

Minun on helppo yhtyä Sofian käsitykseen siitä, että koulutus ja osaaminen ovat niitä kulmakiviä, joille tulevaisuudenkin suomalainen yhteiskunta rakennetaan. Ilman koulutusta ja osaamista on näet mahdotonta rakentaa yhteiskuntaa, joka tarvitsee osaavia taitajia jatkuvasti muuttuviin työtehtäviin niin Suomessa kuin maailmalla, sillä ilman työtä ja siitä saatavia verorahoja ei voi myöskään ylläpitää hyvinvointia.

Minulla oli lähes neljä vuosikymmnentä työssäni etuoikeus evästää insinöörioppilaita kestävämmän ja puhtaamman tekniikan ja näin myös tulevaisuususkoisemman yhteiskunnan rakentajiksi.


Marjukka Dyerin ja Sofia Vikmanin
mielestä koulutus ja osaaminen ovat niitä
kulmakiviä, joille tulevaisuudenkin
suomalainen yhteiskunta rakennetaan
.
Iloitsen aina nähdessäni heitä toteuttamassa näitä oppeja sekä elämässään että usein varsin vastuullisilla työpaikoillaan niin suomalaisilla kuin kansainvälisilläkin työkentillä. Usko siihen, että tiedoillaan ja taidoillaan voi jokainen muuttaa omalta osaltaan maailmaa paremmaksi ympärillään on merkittävä. Siihen tarvitaan vain usko, rohkeus ja taidot eli oman 70-luvulta peräisin olevan opetuskalvoni teksti: Insinööri tarvitsee puhtaampien ja kestävämpien tekniikoiden työkalupakkiin 4 T:tä eli tiedon, taidon, tahdon ja teon.

Siksi on tärkeätä, että kansanedustajamme, kuten Sofiakin, ymmärtävät osaamisen ja kansainvälisyyden merkityksen uusien työmahdollisuuksien luomisessa. Arvostan hänen työtään sekä sivistyksen että turvallisuuspolitiikan alalla ja siksi ääneni tulevissakin eduskuntavaaleissa saa Sofia Vikman.

Marjukka Dyer, 

emerita ympäristötekniikan yliopettaja, TkL


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti